Cennik


Wycena jest bezpłatna – zapraszamy do przesłania dokumentu poprzez formularz kontaktowy.

W przypadku usług tłumaczeń pisemnych koniecznym jest przyjęcie pewnej miary, dla której ustala się stawkę (może to być np.: określona ilość znaków bez spacji lub liczba słów). W naszej firmie jako jednostkę obliczeniową przyjmujemy 100 (sto) słów tekstu źródłowego (tłumaczonego).

Ustalenie ceny w oparciu o taki przelicznik ma sprawić, że wycena usługi będzie bardziej przejrzysta, gdyż w takim przypadku nie ma znaczenia ilość spacji czy zbędnych znaków w tekście.

Ponadto wstępne przeliczenie słów tekstu (a więc i orientacyjne oszacowanie kosztu), którego tłumaczenie zamierzają Państwo zlecić, jest znacznie łatwiejsze niż w przypadku liczenia znaków (wszystkich liter, liczb, znaków interpunkcyjnych i przerw). Znaczenie ma liczba słów tekstu źródłowego, zatem długość tekstu docelowego (tj. sporządzonego przez tłumacza) jest zupełnie obojętna dla kosztu tłumaczenia.


Cennik


Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski:

stawka A - 17 zł z VAT/100 słów – teksty pisane językiem powszechnym, bez słownictwa specjalistycznego,

stawka B - 18 zł z VAT/100 słów – teksty, w których pojawia się słownictwo specjalistyczne,

stawka C - 19 zł z VAT/100 słów – teksty ze znacznym udziałem słownictwa specjalistycznego, umowy, statuty, regulaminy, pisma urzędowe, teksty naukowe, instrukcje obsługi itp.


Tłumaczenie z języka polskiego na język angielski:

stawka A - 18 zł z VAT/100 słów – teksty pisane językiem powszechnym, bez słownictwa specjalistycznego,

stawka B - 19 zł z VAT/100 słów – teksty, w których pojawia się słownictwo specjalistyczne,

stawka C - 20 zł z VAT/100 słów – teksty ze znacznym udziałem słownictwa specjalistycznego, umowy, statuty, regulaminy, pisma urzędowe, teksty naukowe, instrukcje obsługi itp.