(prawo)


agriculture-tractor-3793-828x550

 

“Oddaj traktor !” czyli krótko o zasiedzeniu rzeczy ruchomych.

W dzisiejszym artykule przedstawimy problematykę zasiedzenia rzeczy ruchomych. Czyli co trzeba zrobić kiedy nagle przypomniało nam się, że ciągnik którego używamy w codziennych pracach w gospodarstwie nie jest zarejestrowany, a my nie mamy żadnego dokumentu potwierdzającego, że jesteśmy jego właścicielami.

Z pomocą przychodzi nam art. 174 K.c. W myśl tego artykułu „… posiadacz rzeczy ruchomej niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba że posiada w złej wierze”.

Aby nabyć własność rzeczy ruchomej przez jej zasiedzenie musimy spełnić następujące przesłanki:

  • samoistne posiadanie: 

 

Jeżeli nie jesteśmy właścicielem rzeczy musimy je posiadać jako posiadacz samoistny. Posiadanie samoistne polega na korzystaniu z rzeczy jak właściciel, czyli np. opłacanie podatków, prowadzenie prac naprawczych tak by nie zostały zniszczone. Mówiąc wprost traktujemy rzecz jak własną.

  • termin zasiedzenia: 

 

Drugą konieczną przesłanką jest trzyletni termin zasiedzenia. Termin ten rozpoczyna swój bieg z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie samoistne. Zasiedzenie następuje po upływie tego terminu, nawet w przypadku, gdy właściciel nieruchomości, przeciwko któremu biegnie termin zasiedzenia jest małoletni.

  • Dobra wiara posiadacza:

 

Kolejną z przesłanek jest istnienie dobrej wiary po stronie posiadacza. Dobra wiara oznacza, że posiadacz nie ma świadomości, że właścicielem rzeczy jest inna osoba. W dobrej wierze jest posiadacz samoistny, który jest przeświadczony, że służy mu prawo własności do rzeczy, a to przekonanie jest usprawiedliwione okolicznościami. Należy dodać, że przesłanka dobrej wiary musi istnieć przez cały trzyletni termin zasiedzenia. Utrata dobrej wiary wyklucza zasiedzenie rzeczy ruchomej, następuje to w sytuacji gdy np. posiadacz poweźmie informację, że nie jest właścicielem rzeczy.